Verhaalsonderzoek verleden wanbetaler

Heeft u last van wanbetalers? En geven deze, ook na verschillende aanmaningen en betalingsverzoeken, geen gehoor? Als bedrijven of consumenten na een intensief incassotraject nog steeds niet tot betaling overgaan, kunt u de wanbetalers overdragen aan ons. Als incassobureau in Almere laten wij het er niet bij zitten! Wij weten immers dat slecht betalende klanten een aanzienlijke schadepost voor uw bedrijf kunnen vormen. Te lang openstaande vorderingen hebben direct gevolgen voor uw liquiditeit en door wanbetalers kan uw winstprognose zelfs omslaan in verlies. Kampt u in Almere met wanbetalers? Wij kunnen voor u een verhaalsonderzoek doen naar het (betalings)verleden van deze wanbetalers.

Wat houdt een verhaalsonderzoek in?

Een verhaalsonderzoek geeft u een duidelijk inzicht in het profiel van uw wanbetalers. Het verhaalsonderzoek richt zich op:

  • Actuele informatie over woon- en verblijfplaats
  • Jaarcijfers
  • (Mobiele) telefoonnummers
  • Informatie over buren
  • Schuldsaneringen en faillissementen
  • Kredietaanvragen, (bv. leningen, abonnementen)
  • Confrontaties met incassobureaus en deurwaarders

Aan de hand van het verhaalsonderzoek weten wij een zeer goede inschatting te maken over de verblijfplaats en/of financiële positie van uw debiteur. In samenwerking met diverse grote bedrijven en incassokantoren in Nederland weten wij uw wanbetalers vrijwel altijd te achterhalen.